Vážení športoví priatelia

ŚTK oznamuje všetkým FO že losovanie HT dorast ktorý sa bude konať 20.02,2016 sa nachádza v sekcii "Aktuálne info"

Sekretariát ZsFZ oznamuje futbalovým klubom, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali správnosť fakturačných údajov v rámci ISSF – IČO, číslo účtu, alebo uzavretie dohody futbalového klubu v prípade, že SFZ fakturuje inému subjektu ako je futbalový klub – člen SFZ /obec, partner, sponzor/, aby tieto zmeny obratom nahlásili na sekretariát ZsFZ.

Kontakt: 037 65 23 402, e-mail: asistentka@zsfz.sk

 

Sekretariát oznamuje všetkým rozhodcom, delegátom stretnutia že „ Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch „ si môžu vyzdvihnúť osobne na sekretariáte ObFZ Galanta . 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk