Vážení športoví priatelia

VV ObFZ Galanta pozýva všetkých predsedov a trénerov mládeže klubov ObFZ Galanta na pracovné stretnutie dňa:7.12.2015 o 16,30 V sále MsU Galanta.

Na tému:      Ako ďalej s mládežníckym futbalom v rámci ObFZ Galanta od budúceho súťažného ročníka.

 Účasť všetkých pozvaných vo vlastnom záujme nutná!

 

Ervín Kiss Mgr.

predseda ObFZ Galanta 

 

VV ObFZ Galanta touto cestou sa dintancuje od všetkých uvernených článkov na Facebookovej stránke ObFZ Galanta verejne, ktorá nemá nič spoločné s ObFZ Galanta. Zároveň vyzývame správcu facebookovej stránky, aby odstránil názov ObFZ Galanta zo svojho názvu, nakoľko názov používate nezákonne / názov ObFZ Galanta je zaregistrovaná na MV SR / v opačnom prípade podnikneme právne kroky na ochranu svojho mena.

Výkonný výbor ObFZ Galanta 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk