Vážení športoví priatelia

 Uznesenie č. 24 zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 25.04.2016

 

1.     VV schvaľuje:

 

a.     Spôsob určovania jedenástky roka  / dorast a žiaci / od s.r. 2016-2017.

( Po každom stretnutí tréneri určia troch najlepších hráčov súperovho mužstva, ktorých R zaznamená do zápisu o stretnutí.)

b.     Termín odovzdania predbežných prihlášok do mládežníckych súťaží ObFZ Galanta do 27.5.2016.

c.     Pre mužstvá hrajúce v MO dospelí od s.r. 2016/2017 povinnosť mať jedno družstvo v kategórií dorastu alebo žiakov. Zároveň umožňuje dvom klubom sa spájať v týchto kategóriách ( s minimom 5 hráčov z jedného mužstva ) pod podmienkou, že zároveň budú mať mužstvo prípraviek alebo mladších žiakov ak sa spoja len v jednej kategórií. Klub, ktorý túto podmienku nespĺňa alebo priebehu súťaže odhlási svoje mládežnícke mužstvo bude považované ako prvé vypadávajúce zo súťaže MO dospelí.

  

KMaŠF na základe zlých skúseností s odosielaním zápisov zo stretnutí prípraviek nariaďuje, zasielanie výsledkov zo stretnutí prípraviek do 24 hod. po odohratí stretnutia na email : obfzga@netcomga.sk vo forme napr.  22.kolo TJ Trstice – TJ Horné Saliby 4:3 (1:0)

Výsledky budú zverejňované v Nitrianskych novinách po každom kole. 

 

 

Sekretariát ObFZ žiada všetky FO aby nahlásili jubilantov na sekretariát ObFZ  za dlhoročnú prácu vo futbalovom hnutí ( 50, 55, 60, 65. atď. ) Termín do 20. 06.2016. Jubilanti budú ocenený na aktíve ŠTK ktorý sa bude konať v mesiaci Júl, presný dátum bude uverejnený v US ŠTK. 

 

 

Novelizácia RaPP - SFZ

Ćítajte tu - Hosťovanie amatéra predpis neumožňuje


KMaŠF oznamuje všetkým FO, že nominácia žiakov na výber dvojzápasu medzi ObFZ Galanta a Komárom Esztergom megye sa nachádza v sekcii úradnej správy KM. 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk