Vážení športoví priatelia

Program konferencie ObFZ Galanta

 

4. júl 2014 o 8,30 hod konf. Sála MsÚ Galanta

 

1.      Otvorenie /vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov/

2.      Schvaľovanie návrhu programu konferencie ObFZ Galanta

3.      Menovanie overovateľov zápisu a schvaľovanie pracovných komisií

4.      Správa mandátovej komisie

5.      Udeľovanie ocenení ObFZ Galanta

6.      Vystúpenie predsedu ObFZ Galanta

7.      Správa revíznej komisie

8.      Diskusia

9.      Informácia o prijatých uzneseniach konferencie ObFZ Galata

 

 

Schválené VV ObFZ Galanta dňa 17.6.2015

 

 

Účasť štatutárného zástupcu FO je povinná po prípade zástupca !!!!!

 

 

 

 Školenie trénerov ( klik na link )

 

http://obfz.sk/index.php?lang=sk&show=117


Posielam informáciu o školení trénerov UEFA C Grassroots v rámci ObFZ Nitra v mesiacoch jún a júl. Prosím o zverejnenie na vašich weboch ObFZ a poskytnutie informácií pre záujemcov

 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk