Vážení športoví priatelia

 Uznesenie č. 24 zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 25.04.2016

 

1.     VV schvaľuje:

 

a.     Spôsob určovania jedenástky roka  / dorast a žiaci / od s.r. 2016-2017.

( Po každom stretnutí tréneri určia troch najlepších hráčov súperovho mužstva, ktorých R zaznamená do zápisu o stretnutí.)

b.     Termín odovzdania predbežných prihlášok do mládežníckych súťaží ObFZ Galanta do 27.5.2016.

c.     Pre mužstvá hrajúce v MO dospelí od s.r. 2016/2017 povinnosť mať jedno družstvo v kategórií dorastu alebo žiakov. Zároveň umožňuje dvom klubom sa spájať v týchto kategóriách ( s minimom 5 hráčov z jedného mužstva ) pod podmienkou, že zároveň budú mať mužstvo prípraviek alebo mladších žiakov ak sa spoja len v jednej kategórií. Klub, ktorý túto podmienku nespĺňa alebo priebehu súťaže odhlási svoje mládežnícke mužstvo bude považované ako prvé vypadávajúce zo súťaže MO dospelí.

  

Vyúčtovanie pre FO za jarnú časť sa nachádza v sekcii „ Aktuálne info“
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk