Vážení športoví priatelia

Správca súťaže dôrazne žiada všetky  FO, aby si vo svojom záujme skontrolovali zoznam aktívnych hráčov klubu v ISSF ( neaktívnych hráčov odhlásiť ), pretože podľa nového Registračného a prestupového poriadku SFZ  ( ktorý bude platný od 15.06.2015) sa bude platiť členský príspevok  za každého aktívneho hráča. Zoznam hráčov Vášho klubu ( meno, priezvisko, reg. číslo, dátum narodenia) , u ktorých žiadate zmenu stavu zo stav „aktívny „  na stav „ neaktívny“ , pošlite zoznam ( emailom alebo doporučene poštou !  ) na sekretariát ObFZ Galanta najneskôr do 31.05.2015. Na základe Vašej žiadosti bude stav týchto hráčov zmenený a za neaktívnych hráčov sa členský poplatok platiť nebude.  Kluby ktoré matrične patria k  MaK ZsFZ  zoznam zaslať na  matriku ZsFZ,

Informácie na tel. č. p. Horňáček  0914 275 940.

 

Výzva pre kluby :  TJ Galanta - Hody, ŠK  FK Slovan Gáň, pre neplatenie bezhotovostného styku za rozhodcov. Termín : do 15.05.2015. Uvedené kluby do dnešného dňa nemajú na účte zaplatenosť. V prípade neuhradenia odstupenie na DK s návrhom zastavenia činnosti.

KMaŠF a TMK

KMaŠF v spolupráci s TMK predkladá nomináciu výberu hráčov ObFZ Galanta v kategórii U16 ročník 1999 a U15 ročník 2000 a mladší, ktorí sa zúčastnia zájazdu do Maďarska, kde odohrajú medzinárodné stretnutia so svojimi rovesníkmi so župy Komárom- Esztergom dňa 28.5.2015 na štadióne v Komárome ( Maďarsko). Odchod nominovaných hráčov je 28.5.2015 o 11:30 hod pred štadiónom ŠK Slovan Galanta.

 

Nominovaní  hráči výber ObFZ Galanta U16 r. 1999 mladší dorastenci :

Brankári : Roman Nyíregyházki ( Galanta), Filip Tóth ( Sereď). Hráči : Bálint Szabó, Ivan Pavlovič, Dávid Csóka, Mário Klačan ( všetci FC Galanta), Jakub Richnák, Maximilián Prešnajder, Matej Štroffek, Adam Habdák ( všetci ŠKF Sereď) ,  Adrian Bódiš ( obaja Jelka ),  Tomáš Winkler ( Veľké Úľany ), Attila Gál ( Váhovce), Martin Koniarik, Claudio Lipovský ( obaja Pata)

Tréneri : Róbert  Darázs, František Szekács

 

                Nominovaní hráči výber ObFZ Galanta U15 r. 2000  žiaci :

Alexander Czödör, Adam Bujdák, Filip Rajt, Timotej Tóth, Patrik Szöcs, Andrej Bakuš, Tomáš Kavoň  (všetci Galanta), Michal Kľačanský, Marek Bohunický, Lukáš Brodanský, Kevin Henček  ( všetci ŠKF Sereď),   Bálint Farkaš, Denis Rózsa ( obaja Veľká Mača), Tibor Šarkáň, Patrik Bábi, Máté Kamenár, Adrián Hodúr ( všetci TJ Váhovce), Dávid Tanko ( TJ Jelka )

Tréneri :  Pavol Šuták, Zoltán Deák

 

Žiadame trénerov, funkcionárov futbalových oddielov o zabezpečenie dopravy nominovaných hráčov dňa 28.5.2015 ( štvrtok ) pred štadión ŠK Slovan Galanta o 11:15 hod. Hráči si prinesú kopačky, ponožky, chrániče holenných kostí, uterák a k vycestovaniu občiansky preukaz, alebo pas a zdravotný preukaz.  Všetci hráči obdržali ospravedlnenie z neúčasti na vyučovaní na celý deň 28.5.2015.  Bližšie informácie poskytujú  a prípadné ospravedlnenia prijímajú  : žiaci  r. 2000 (U15) : Šuták Pavol  mobil 0907797202, Deák Zoltán : mobil : 0904401264  mladší dorastenci r. 1999 U16  : Róbert Darázs  mobil : 0918504823,  Szekács  František mobil :0914272146

Neúčasť nominovaných hráčov na zraze musí byť zo strany klubu podložená písomným ospravedlnením, s udaním dôvodu a príslušných podkladov ( pri nemoci, zranení – lekárske potvrdenie). V opačnom prípade budeme neúčasť považovať za neospravedlnenú s príslušnými disciplinárnymi postihmi.

 

 

Nominácie hráčov (r.2001, r.2002, r.2003) na tréningové zrazy v rámci projektu PPT budú pravidelne zverejňované na stránke www.talentyzsfz.sk v sekcii PPT. 

 

 Školenie trénerov ( klik na link )

 

http://obfz.sk/index.php?lang=sk&show=117


Posielam informáciu o školení trénerov UEFA C Grassroots v rámci ObFZ Nitra v mesiacoch jún a júl. Prosím o zverejnenie na vašich weboch ObFZ a poskytnutie informácií pre záujemcov

 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk