Vážení športoví priatelia

Pri príležitosti životného jubilea a za aktívnu prácu vo futbalovom hnutí pána Jozefa Jerigu ( 65 rokov ) ObFZ Galanta želá veľa zdravia a pracovných úspechov.

 

Pri príležitosti životného jubilea a za aktívnu prácu vo futbalovom hnutí pána Júliusa Hagonya ( 65 rokov ) ObFZ Galanta želá veľa zdravia a pracovných úspechov. 

 

 

 

 

 ŠTK upozorňuje FO, delegované osoby, fanúšikov že aktuálne zmeny hracích časov prípadne hracích miest sú na stránke www. futbalnet.sk www.obfzgalanta.sk v sekcii obsadenie R a DZ. 

 

 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk