Vážení športoví priatelia


Veselé sviatky vianočné , pekné cesty polnočné , na Vianoce veľký darček , na Silvestra pekný tanček , do muziky ľahký krok a šťastlivý nový rok praje ObFZ 


 

Sekretariát ObFZ oznamuje čerpanie dovolenky : od  08.12.2014  - do 09.01.2015

Za pochopenie ďakujeme.

 

V prípade nutnej potreby : 0903345175

 

Upozornenie na splatnosť zbernej faktúry ISSF 11/2014 - splatnosť 10.12.2014 k 15.12.2014 neuhradené FO : Sereď, Galanta majú zastavenú činnosť aj matričné úkony (registrácia, prestup, hosťovanie)

         
 
 
 
 

ŠTK oznamuje všetkým FO že prihláška na halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ Galanta sa nachádza v sekcii „ Aktuálne info “. Termín odovzdania prihlášok je uvedený na prihláške a je nutné ho dodržať. 

Štartovné sa platí na poštové poukážky ObFZ Galanta, alebo prevodom na účet ObFZ Galanta číslo účtu : 1330132/0200 VÚB.

 

Termíny turnajov:

Dorast – 21.2.2015

Žiaci – 28.2.2015

Prípravka – 21.3.2015 

 

ObFZ Galanta dáva do pozornosti širokej futbalovej verejnosti že dňa 17.1.2015 od 8 : 00 hod.   ( sobota športová hala Galanta) sa uskutoční  zimný halový turnaj rozhodcov pod záštitou ZsFZ. Na turnaji budú zastúpene všetky ObFZ  ZsFZ ( 12 ObFZ ).

 

 

Vyúčtovanie JESEŇ 2014 sa nachádza v sekcii " Aktuálne info "


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk