Vážení športoví priatelia

 ŠTK upozorňuje všetkých rozhodcov a DS na vyplnenie tlačiva „Dohoda o pracovnej činnosti „ na rok 2014 jesenná časť. Vyplnené tlačivo odovzdať na sekretariát ObFZ  do 4.8.2014. Tlačivo sa nachádza v sekcii „Tlačivá, dokumenty“ .

 

 

 Na základe rozhodnutia VV všetky poplatky zbernou faktúrou sa budú realizovať  až po zaregistrovaní všetkých náležitostí od FO na potrebu zbernej faktúry.  Termín platby zbernou faktúrou bude oznámený US.

 

 Losovanie na SR 2014/2015 jesenná časť sa nachádza v sekcii Aktuálne info


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk