Vážení športoví priatelia


Žiadame všetky zainteresované FO o vrátenie vyplneného  tlačiva

                  „ Jedenástka roka“     - do 20.05.2016  

Emailovou formou  na adresu : obfzga@netcomga.sk

 

 

 

 

 Uznesenie č. 24 zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 25.04.2016

 

1.     VV schvaľuje:

 

a.     Spôsob určovania jedenástky roka  / dorast a žiaci / od s.r. 2016-2017.

( Po každom stretnutí tréneri určia troch najlepších hráčov súperovho mužstva, ktorých R zaznamená do zápisu o stretnutí.)

b.     Termín odovzdania predbežných prihlášok do mládežníckych súťaží ObFZ Galanta do 27.5.2016.

c.     Pre mužstvá hrajúce v MO dospelí od s.r. 2016/2017 povinnosť mať jedno družstvo v kategórií dorastu alebo žiakov. Zároveň umožňuje dvom klubom sa spájať v týchto kategóriách ( s minimom 5 hráčov z jedného mužstva ) pod podmienkou, že zároveň budú mať mužstvo prípraviek alebo mladších žiakov ak sa spoja len v jednej kategórií. Klub, ktorý túto podmienku nespĺňa alebo priebehu súťaže odhlási svoje mládežnícke mužstvo bude považované ako prvé vypadávajúce zo súťaže MO dospelí.

  


KMaŠF oznamuje všetkým FO, že nominácia žiakov na výber dvojzápasu medzi ObFZ Galanta a Komárom Esztergom megye sa nachádza v sekcii úradnej správy KM.

KMaŠF na základe zlých skúseností s odosielaním zápisov zo stretnutí prípraviek nariaďuje, zasielanie výsledkov zo stretnutí prípraviek do 24 hod. po odohratí stretnutia na email : obfzga@netcomga.sk vo forme napr.  22.kolo TJ Trstice – TJ Horné Saliby 4:3 (1:0)

Výsledky budú zverejňované v Nitrianskych novinách po každom kole. 

 

 

Sekretariát ObFZ žiada všetky FO aby nahlásili jubilantov na sekretariát ObFZ  za dlhoročnú prácu vo futbalovom hnutí ( 50, 55, 60, 65. atď. ) Termín do 20. 06.2016. Jubilanti budú ocenený na aktíve ŠTK ktorý sa bude konať v mesiaci Júl, presný dátum bude uverejnený v US ŠTK. 

 

 

Novelizácia RaPP - SFZ

Ćítajte tu - Hosťovanie amatéra predpis neumožňuje
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk